22mar/17

Spotkanie z dietetykiem

Dnia 21 marca odbyło się spotkanie z dietetykiem, Panią Klaudyna Wolwowicz które zorganizowane zostało przez świetlice wiejską działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni. Osoby uczestniczące w spotkaniu zapoznały się z budowąRead More…