Orkiestra Dęta

Pomysł utworzenia Orkiestry Dętej na terenie Gminy Dydnia zrodził się w 1994 roku z inicjatywy ówczesnego wójta Gminy Dydnia Henryka Dąbrowieckiego z gorącą aprobatą i poparciem ks. Dziekana Adama Drewniaka proboszcza Parafii Dydnia.

Początki były dość trudne. Znalazły się takie osoby, które nie wierzyły w zasadność tworzenia i utrzymywania orkiestry. Jednak pomimo wielu trudności powoli czyniono nabór do orkiestry. Byli to początkowo uczniowie szkół, którzy w różnym stopniu mieli opanowaną grę na instrumentach dętych. Byli też tacy, którzy wcześniej pobierali lekcje w szkole muzycznej w Sanoku. Stworzono realną szansę wszystkim chętnym, którzy po utworzeniu orkiestry dętej mogli bezpłatnie korzystać z nauki gry na instrumentach. Nieodpłatnie pozyskano je z Sanockiego Młodzieżowego Domu Kultury.

Tworzono orkiestrę i zarazem rozpoczęto rozmowy na temat kapelmistrza. Tego trudnego i odpowiedzialnego zadania podjął się Pan Zygmunt Podulka.

W 1998 roku zorganizowano pierwsze zebranie, na którym to spisano listę członków orkiestry i ustalono składy sekcji, rozdano także instrumenty,a kapelmistrz zaprowadził także pierwszy dziennik zajęć praktycznych. Tak rozpoczęła się mozolna i uporczywa nauka gry na instrumentach.

W 1999 roku rozpoczęto naukę pierwszego utworu pt. „Pierwszy krok”. W tym samym roku orkiestra miała pierwszy publiczny występ 26 lipca w trakcie uroczystej sumy podczas odpustu parafialnego w Dydni. Następne występy coraz lepiej prezentującej się orkiestry, miały miejsce w trakcie wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego i oddania nowego budynku Szkoły podstawowej w Dydni, odpustu parafialnego 29 września i w czasie Pasterki.

W roku 1999 Orkiestra Gminy Dydnia wystąpiła po raz pierwszy poza granicami gminy, dająckoncert w Kolegiacie Brzozowskiej. Z innych publicznych występów należy wymienić Koncert Pieśni Wielkanocnych, Koncert Kolęd, prezentacja pieśni kościelnych podczas uroczystości bierzmowania, udział w licznych przeglądach gminnych i powiatowych, uroczystościach gminnych. Największym jednak sukcesem orkiestry był jej udział w uroczystości nadania Janowi Pawłowi II Honorowego tytułu Obywatela Gminy Dydnia. Na tę okoliczność orkiestra przygotowała pieśni religijne i świeckie. Niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich członków orkiestry była audiencja u Ojca Świętego w Castel Gandolfo, udział we Mszy św. i okolicznościowy koncert.

Dzięki rzetelnej, uczciwej i systematycznej pracy kapelmistrza Pana Zygmunta Podulki oraz wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Orkiestra Dęta koncertuje do dnia dzisiejszego.Pierwszy skład orkiestry wg Dziennika zajęć założonego w 1999 roku liczył 27 muzyków.

Do 2003 roku próby Orkiestry Dętej prowadzone były w pomieszczeniach Urzędu Gminy. W chwili obecnej orkiestra pracuje pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni.