Dnia 21 marca odbyło się spotkanie z dietetykiem, Panią Klaudyna Wolwowicz które zorganizowane zostało przez świetlice wiejską działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni. Osoby uczestniczące w spotkaniu zapoznały się z budową nowej piramidy żywieniowej, sposobem prawidłowego czytania etykiet, a także pogłębili swoją wiedzę na temat prawidłowego bilansowania swojej diety.