Grupa taneczna „Stokrotki” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni. Instruktorem zespołu jest Anna Wójcik, natomiast próby odbywają się w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni. Pierwsze spotkania taneczne
dla dzieci z klas 0-III uczęszczających do tej szkoły odbyły się w październiku 2017 r. Na zajęciach tanecznych odbywały się zabawy ruchowe
i taneczne oraz elementy tańca. Po kilku miesięcznych spotkaniach wykreowała się 10 osobowa grupa dziewczyn, która zdeklarowała się publicznie występować. Pierwszy publiczny występ nowo powstałego zespołu miał miejsce w Dniu Dziecka organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dydni (3 czerwca 2018r.). Dziewczyny wystąpiły tu jako „Stokrotki”. Drugi publiczny występ „Stokrotek” odbył się
na zakończenie roku szkolnego w szkole, gdzie na co dzień uczęszczają dziewczynki. Obecnie zespół liczy 11 osób. Stokrotki wystąpiły również na Dniach Gminy Dydnia (29.07.2018r.).