Przepióreczka

Historia powstania kapeli jest ściśle związana z funkcjonującym w Niebocku obrzędem „Niebockie wesele”. Na jego potrzeby, została powołana do życia kapela ludowa o nazwie „Przepióreczka”, która miała przygrywać podczas występów. Z biegiem czasu zespół obrzędowy rozpadł się, a kapela pozostała, i jej członkowie aktywnie spotykali się tworząc nowe utwory. Inspiracje do nich czerpano z własnych przekazów, doświadczeń i znajomości dawnej muzyki. – Założycielem kapeli i jej późniejszym kierownikiem był, nieżyjący już, Mieczysław Oleniacz. On też na jednej z prób wymyślił nazwę, chcąc w ten sposób podkreślić jej lekki, ludowy charakter. Skład kapeli zmieniał się niejednokrotnie, jednak, co warto podkreślić, z pierwotnego składu do dziś grają jedynie 3 osoby: Szymon Rachwał, Wanda Rachwał i Zofia Myćka. Obecnie opiekę nad zespołem sprawuje Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni.

Kierownikiem muzycznym kapeli jest Małgorzata Turopolska.

Warto tu też wspomnieć, że członkowie kapeli, na jubileusz 25lecia istnienia, odznaczeni zostali Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Krzyżami Zasługi. Pierwsze z odznaczeń otrzymali: Szymon Rachwał, Wanda Rachwał, Zofia Myćka i Urszula Wojtowicz. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono: Władysława Delimata, Józefa Rachwała i Kazimierza Sokalskiego. Brązowy Krzyż Zasługi przypadł zaś: Zofii Kosteckiej i Romanowi Sokalskiemu. Odznaczenia wręczyła Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska.

Próby, aktualnie ośmioosobowego zespołu odbywają się regularnie w Domu Ludowym w Niebocku, co procentuje niezwykłymi wykonaniami utworów. „Przepióreczka” zapraszana jest na występy zarówno w kraju jak i za granicą. Od wielu lat znana jest także słuchaczom Radia Rzeszów z Plebiscytu Kapel Ludowych. Zespół, na swym koncie, ma również nagraną płytę „Razu pewnego”. W przygotowaniu znajduje się materiał, przygotowany jeszcze przez pierwotny skład zespołu. Płyta dołączona zostanie do pamiątkowego jubileuszowego wydania książki – albumu autorstwa Andrzeja Potockiego.