W dniu 26.02.2017 roku odbyła się kolejna III edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni. Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn z Niebocka, Jabłonki, Wydrnej, Dydni, Krzywego, Końskiego, Obarzyma oraz Niewistki. Turniej był bardzo wyrównany, a mecze stały na zdecydowanie wyższym poziomie aniżeli rok wcześniej.
Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji turniej wygrała drużyna z Jabłonki na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Dydni, najniższy stopień podium przypadł drużynie z Wydrnej. Został wybrany także najlepszy zawodnik turnieju którym okazał się Piotr Ryń z Dydni oraz najlepszy bramkarz Krystian Piegdoń z Jabłonki. Nad bezpiecznym i sportowym przebiegiem turnieju czuwali sędziowie z OZPN Krosno – Kamil Dobosz oraz Dariusz Domaradzki, którym bardzxo serdecznie dziękujemy za profesjonalne prowadzenie zawodów. Na zakończenie turnieju najlepszym drużynom puchary wręczał wójt Gminy Dydnia Jerzy F. Adamski, Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni Iwona Pocałuń oraz Dyrektor GOK w Dydni Jacek Adamski, który ufundował dla zawodników z miejscowości w których nie ma klubu piłki do trenowania. Wszystkim zespołom dziękujemy za udział i sportowa rywalizacje, sędziom za profesjonalne prowadzenie zawodów a OZPN Krosno oraz pracownikom Zespołu Szkół w Dydni za pomoc przy organizacji turnieju.