Narodowe Centrum Kultury przyznało Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni  w ramach programu EtnoPolska edycja 2023 dofinansowanie w kwocie 30 000 zł na zakup strojów dla zespołu „Kalina” oraz realizację wydarzeń kulturalnych. W ramach programu zorganizowane zostaną spotkania z folklorem pn.  Nadsańskie Spotkania Śladami Kultury Karpackiej.

Doposażenie „Kaliny” w stroje regionalne pozwoli na szersze wsparcie i promocję lokalnego folkloru w kraju i zagranicą oraz pozytywnie wpłynie na rozwój zespołu, co przełoży się na jeszcze szersze zainteresowanie rodzimą tradycją, kulturą, folklorem. Profesjonalnie uszyte tradycyjne stroje przeworskie umożliwią udział zespołu w festiwalach, gdzie wymagany jest kompletny strój ludowy.

Występy „Kaliny” to ogromna promocja gminy Dydnia w Polsce i na świecie. Liczymy, że ta popularność przełoży się na wzrost zainteresowania wśród mieszkańców gminy i pozyskanie nowych członków zespołu, którzy chętniej przystąpią do dobrze wyposażonego w stroje ludowe zespołu.