Za nami XIV-ta edycja gminnego konkursu na wykonanie Palmy i Pisanki Wielkanocnej. Głównymi celami jest nawiązanie do bogatej tradycji Świąt Wielkanocnych, kultywowanie wykonywania palm i pisanek oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów i mieszkańców Gminy Dydnia.

Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli: Wójt Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury w Dydni i Szkoła Podstawowa w Dydni.

Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Dydnia (z Dydni, Niebocka, Grabówki, Jabłonki, Wydrnej, Niewistki, Końskiego, Obarzyma), z Przedszkoli (z Dydni i Niebocka), członkowie Klubu Seniora w Jabłonce i Klubu Seniora w Temeszowie, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem, artyści reprezentujący Salonik w Krzywem Zwierciadle i osoby prywatne z naszej gminy. Na konkurs zgłoszono 26 Palm i 74 Pisanki Wielkanocne, które uczestnicy składali do Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni, gdzie w dniu 22.03.2021r. odbyło się posiedzenie komisji  konkursowej. Jury pod przewodnictwem pani Agnieszki Adamskiej – dyrektor Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie przyznało następujące nagrody:

W kategorii  Palma Wielkanocna:

Kategoria I         Przedszkola i klasy 0

1 miejsce – Karol Kułak (Samorządowe Przedszkole w Dydni)

2 miejsce – Krzysztof Biesiada (SP w Grabówce)

3 miejsce – Magdalena Gromek (Przedszkole w Niebocku)

Kategoria II           Szkoły Podstawowe klasy I-III

1 miejsce –  Klasy I-III (SP w Niewistce) – praca zbiorowa

2 miejsce – Sabina Bocoń (SP w Dydni)

3 miejsce – Miłosz Kopiczak (ZS w Niebocku)

Kategoria III           Szkoły Podstawowe klasy IV-VI

1 miejsce – Anita Myćka (ZS w Niebocku)

2 miejsce – Adrian Ćwiąkała (SP w Jabłonce)

3 miejsce – Gabriel Sawicki (ZS w Niebocku)

Kategoria IV          Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII

1 miejsce – Gabriela Kułak (SP w Dydni)

2 miejsce – Mateusz Krupiński (SP w Jabłonce)

3 miejsce – Łukasz Owsiany (SP w Jabłonce)

 

Kategoria otwarta 

1 miejsce – Klub Seniora w Jabłonce

2 miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywem

3 miejsce – Krystyna Mazur (Wydrna)

W kategorii  Pisanka Wielkanocna:

Kategoria I         Przedszkola i klasy 0

1 miejsce – Hubert Kopiczak (Przedszkole w Niebocku)

2 miejsce – Aleksandra Kaseja (Przedszkole w Niebocku)

3 miejsce – Amelia Bieleń (SP w Grabówce)

Kategoria II           Szkoły Podstawowe klasy I-III

1 miejsce – Milena Wójcik (SP w Dydni)

2 miejsce – Magdalena Sołkowicz (ZS w Niebocku)

3 miejsce – Lena Bryczek (ZS w Niebocku)

Kategoria III           Szkoły Podstawowe klasy IV-VI

1 miejsce – Dominik Sobolak (SP w Jabłonce)

2 miejsce – Julia Sawa (SP w Jabłonce)

3 miejsce – Jakub Myćka (ZS w Niebocku)

Kategoria IV          Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII

1 miejsce – Filip Sokołowski (ZS w Niebocku)

2 miejsce – Patrycja Owsiana (SP w Jabłonce)

3 miejsce – Emilia Sokołowska (SP w Dydni)

 

Kategoria otwarta  

1 miejsce – Klub Seniora w Temeszowie

2 miejsce – Kacper Wójcik

3 miejsce – Katarzyna Frydryk

W dniu 26.03.2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni laureaci  konkursu odebrali dyplomy za poszczególne miejsca w reżimie sanitarnym. Nagrody wręczyli: Wójt Gminy Dydnia – pani Alicja Pocałuń, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dydni – pani Iwona Pocałuń oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni – pan Rafał Czopor.

Prace konkursowe można było podziwiać na wystawie, która znajdowała się w Kościele Parafialnym w Dydni.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Natomiast podziękowania należą się wszystkim uczestnikom oraz organizatorom konkursu.