Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest od 2012 roku z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i ma na celu wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości oraz promocję czytelnictwa. Para Prezydencka zadecydowała, że w tym roku obywatele polscy będą czytać „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Z tej okazji Prezydent skierował specjalne przesłanie, które zachęca do udziału w akcji: Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy.

Również  i w naszej gminie w dniu 20 sierpnia 2020 r. nad stawami w Temeszowie nagrany został film, gdzie uczniowie ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dydnia przeczytali pierwszy akt dramatu. Organizatorami tego wydarzenia byli: Wójt Gminy Dydnia oraz Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni.

Oficjalnego otwarcia tegorocznej edycji dokonała Pani Wójt Alicja Pocałuń, która odczytała również okazjonalny list od Prezydenta Polski – Pana Andrzeja Dudy . Lektorami tegorocznej edycji Narodowego Czytania byli:
-Joanna Janowicz -Balladyna (SP Dydnia),
-Amelia Żak – Alina (SP Niebocko),
-Zuzanna Adamska  – Goplana (SP Dydnia),
-Gabriel Dmitrzak – Pustelnik (SP Jabłonka),
-Krzysztof  Kocyła –  Kirkor(SP Dydnia),
-Julia Stabryła – Wdowa (SP Niebocko),
-Kamil Orłowski- Filon (SP Końskie),
-Hubert Czajkowski – Grabiec (SP Niebocko),
-Wiktoria Stabryła – Chochlik(SP Końskie),
-Jakub Milczanowski – Skierka(SP Jabłonka).

Zapraszamy do obejrzenia filmu!!!