W związku z realizacją zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni informuje, że Biblioteka Publiczna w Dydni wraz z Filiami będzie czynna dodatkowo także w soboty.
Poniżej przedstawiamy wykaz sobót oraz godzin otwarcia bibliotek w soboty 2022 r :
19 lutego 2022 r. – Biblioteka Publiczna w Dydni
godz. 8 30 – 16 30
5 marca 2022 r. – Biblioteka Publiczna w Grabówce
godz. 8 00 – 12 00
2 kwietnia 2022 r. – Biblioteka Publiczna w Końskiem
godz. 8 00 – 12 00
7 maja 2022 r. – Biblioteka Publiczna w Krzemiennej
godz. 8 00 – 12 00
28 maja 2022 r. – Biblioteka Publiczna w Niebocku
godz. 8 00 – 16 00
4 czerwca 2022 r. – Biblioteka Publiczna w Grabówce
godz. 8 00 – 12 00
2 lipca 2022 r. – Biblioteka Publiczna w Obarzymie
godz. 8 00 – 12 00
6 sierpnia 2022 r. – Biblioteka Publiczna w Wydrnej
godz. 8 00 – 12 00
3 września 2022 r. – Biblioteka Publiczna w Dydni
godz. 8 30 – 16 30
17 września 2022 r. – Biblioteka Publiczna w Obarzymie
godz. 8 00 – 12 00
1 października 2022 – Biblioteka Publiczna w Niebocku
godz. 8 00 – 16 00
5 listopada 2022 r. – Biblioteka Publiczna w Końskiem
godz. 8 00 – 12 00
3 grudnia 2022 r. – Biblioteka Publiczna w Krzemiennej
godz. 8 00 – 12 00