Zgodnie z Zarządzeniem Nr 02/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni z dnia 03.01.2022 roku, 7 stycznia 2022 roku został ustalony dniem wolnym dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni.