Pragniemy poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni otrzymał dofinansowanie w wysokości 7500,00 złotych w ramach zadania pn.
 
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub
audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.
 
Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.