Informujemy, że trwa akcja Się gra się ma… Playroom z Wyobraźni” , którego organizatorem jest Advalue Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy. Fundatorem nagród jest Hasbro Poland Sp. z o.o.

Gminny Ośrodek Kultury postanowił wziąć udział w konkursie. Zachęcamy dzieci z terenu Gminy Dydnia do wykonania prac plastycznych przedstawiających projekt świetlicy marzeń. Prace plastyczne należy wysłać na adres e-mail GOK w Dydni do dnia 30 listopada 2020r. i opisać (podać imię i nazwisko, wiek, adres, nr tel. kontaktowego i szkołę do której uczęszcza autor pracy, temat e-maila: konkurs plastyczny- Playroom z Wyobraźni). Trzy najlepsze prace będą reprezentować GOK w tym konkursie.

Regulamin konkursu:
https://www.siegrasiema.com/…/SieGraSieMa_2020…

Prosimy, również o wasze wsparcie!!! Pomóżcie nam wygrać zestaw gier planszowych oddając codziennie głosy na GOK w Dydni!!!!:
https://www.siegrasiema.com/swietlice/31

Pokaż mniej