W czwartek 10 września 2020 r. przy Wiejskim Domu Kultury
w Dydni odbyło się oficjalne oddanie do użytku urządzeń, które stanowią wyposażenie zagospodarowania terenu wokół budynku, zostały zamontowane kolorowe zestawy zabawowe. W części tej znalazły się takie elementy jak: ważka metalowa, wieża wysoka, kółko i krzyżyk wolnostojący oraz ścianka wspinaczkowa.
Nasi najmłodsi mieszkańcy gminy zyskali przestrzeń do wspólnej zabawy i integracji z rówieśnikami. W ramach realizacji zadania z myślą o czytelnikach została również utworzona czytelnia letnia, która zachęca do czytania literatury oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Całość zadania została sfinansowana ze środków Fundacji ORLEN otrzymanych w ramach programu „darowizny dla organizacji” którą otrzymał Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni dzięki wsparciu Pana Wicestarosty Brzozowskiego Jacka Adamskiego, dziękujemy również Pani Sołtys Gabrieli Wójtowicz za wsparcie finansowe z funduszu sołeckiego.