Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej odnoście wznowienia działalności bibliotek informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Dydni wraz z filiami bibliotecznymi w Krzemiennej oraz w Grabówce będzie działała według następujących zasad:

  • Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chustka itp.).
  • Przyniesione książki Czytelnik pakuje do jednorazowej torby i zostawia w specjalnie wyznaczonym miejscu.
  • Oddane książki „wędrują” do kwarantanny! Po 10 -14 dniach zostaną odpisane z konta Czytelnika i włączone do księgozbioru.
  • Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony!
  • Książki podaje bibliotekarz!
  • Zalecamy wcześniejsze przygotowanie listy tytułów, które chcemy wypożyczyć.
  • Stanowisko obsługi Czytelnika znajduje się w holu Biblioteki.

Zgodnie z wymogami epidemicznymi wyposażone jest w płyn do dezynfekcji dłoni, przesłonę ochronną, a lada biblioteczna zapewnia odstęp 2 metrów pomiędzy bibliotekarzem a Czytelnikiem.

Zapraszamy!