14 kwietnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dydni dzieci i młodzież z grupy teatralnej „Zielona Szafa” oraz uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Dydni zaprezentowali niezwykle poruszającą inscenizację Misterium Męki Pańskiej.

Wójt Gminy Dydnia Pani Alicja Pocałuń powitała wszystkich przybyłych widzów: mieszkańców  i obecnych na sali znamienitych gości a byli to Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart, Pan Adam Śnieżek Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Wicestarosta  Brzozowski Pan Jacek Adamski, ks. Proboszcz parafii Grabówka Józef Watras, ks. Proboszcz Parafii Dydnia Jan Dąbal, Radni i Sołtysi z terenu Gminy Dydnia, Dyrektorzy Szkół oraz jednostek samorządowych z terenu Gminy Dydnia.

Inscenizacja przedstawiała historię męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Widowisko było duchowym, kulturalnym i artystycznym przygotowaniem do świąt Wielkiej Nocy. Niezwykły klimat widowiska podkreślały pieśni wielkopostne w wykonaniu chóru Szkoły Muzycznej pod kierownictwem Pana Łukasza Kota.

Misterium, przedstawione w konwencji teatru cieni obrazowało ostatnie wydarzenia z życia Chrystusa. Efekty świetlne, muzyka i cienie będące żywymi obrazami mocno przemawiały do wyobraźni i serca, o czym mogła się przekonać licznie zgromadzona publiczność.

W rolę Jezusa wcieliła się bardzo sugestywnie Anna Wójcik pracownica GOKBPiW w Dydni a towarzyszyły jej dzieci i młodzież z grupy teatralnej w składzie: Anna Pocałuń, Weronika Hocyk, Mateusz Zarzyka, Joanna Janowicz, Zuzanna Adamska, Martyna Bluj, Diana Milczanowska, Milena Janowicz, Tomasz Drozd, Dawid Pajęcki, Izabela Futyma.

Patronatem honorowym widowisko objęły Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska.

Po widowisku, Pani Wojewoda skierowała kilka słów do mieszkańców gminy wyrażając swą wdzięczności za zaproszenie i możliwość wspólnego obejrzenia widowiska. Pani Wójt podziękowała organizatorom, młodym artystom i pracownikom GOKu  za przygotowanie a gospodarz wydarzenia  Dyrektor GOKBPiW w Dydni Rafał Czopor dziękując wszystkim za liczne przybycie przekazał życzenia zdrowych i wesołych świąt.

Fot. Tomasz Adamski