Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni jest w trakcie realizacji projektu pt. Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017. Otrzymaliśmy z Instytutu Książki (MKiDN) pełną kwotę 30 tyś zł, za która beneficjent zadeklarował zakup 10 zestawów komputerowych, 2 drukarek laserowych oraz 2 czytników kodów kreskowych. Po zapytaniu ofertowym okazało się, że za  kwotę 35 300 zł (gdzie 5 300 zł wkład własny GOKBPiW w Dydni) zakupiono 11 zestawów sprzętu komputerowego. Całe zadanie ma na celu digitalizację bibliotek na terenie Gminy Dydnia i jest to pierwszy etap realizacji zadania.

Komputery trafią do następujących bibliotek:

Dydnia – 3 zestawy, drukarka

Obarzym – 2 zestawy,

Niebocko – 2 zestawy,

Grabówka – 2 zestawy,

Jabłonka – 1 zestaw,

Końskie – 1 zestaw, drukarka