W dniu 07.04.2017r. w Zespole Szkół w Dydni odbył się XI Gminny Finał konkursu na najpiękniejszą Palmę i Pisankę Wielkanocną . Jego organizatorami byli: Wójt Gminy Dydnia, Gminny Ośrodek Kultury w Dydni oraz Zespół Szkół w Dydni.
Konkurs ten nawiązuje do bogatej tradycji Świąt Wielkanocnych, kultywuje wykonywanie palm i pisanek, a także pomaga w rozwijaniu zainteresowań plastycznych uczniów. Na konkurs zgłoszono 24 palmy oraz 106 pisanek. Wszystkie prezentowane na konkursie prace były zrobione z niezwykłą starannością, pomysłowością i dokładnością.
Jury przyznało następujące nagrody:
W kategorii Palma Wielkanocna
Przedszkola i klasy 0:
I miejsce – Miłosz Milczanowski ,II miejsce – Lena Bryczek, III miejsce – Maja Siedlecka
Szkoły Podstawowe klasy I-III:
I miejsce – Anita Myćka, II miejsce – Katarzyna Lelek, III miejsce – Nikola Hryceńko
Szkoły Podstawowe klasy IV-VI:
I miejsce – Dawid Kułak, II miejsce – Konrad Kot, III miejsce – Weronika Struś,
Wyróżnienie: Jolanta Kufel
W kategorii Pisanka Wielkanocna
Przedszkola i klasy 0:
I miejsce – Tomasz Krzysik , II miejsce – Maja Siedlecka, III miejsce – Milena Tybor
Szkoły Podstawowe klasy I-III:
I miejsce -Gabriela Kułak, II miejsce – Kinga Siwiecka, III miejsce – Kacper Kozłowski,
Wyróżnienie: Julia Stadnik
Szkoły Podstawowe klasy IV-VI:
I miejsce – Dawid Kułak, II miejsce – Milena Szul, III miejsce – Paweł Stelmach,
Wyróżnienie: Weronika Milczanowska
Gimnazjum:
I miejsce – Aleksandra Bok, II miejsce – Katarzyna Kot, III miejsce – Aniela Kufel
Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczyli: Sekretarz Gminy Dydnia – Beata Czerkies, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni – Jacek Adamski, Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni – Iwona Pocałuń i przewodnicząca Jury – Zofia Żebrak.
Serdeczne podziękowania należą się uczestnikom konkursu, ich rodzicom i nauczycielom oraz organizatorom konkursu.