Młodzież uczęszczająca na świetlicę w Witryłowie wraz z jej opiekunem panią Bogusławą Domowicz pożegnała zimę i przywitała upragnioną wiosnę tradycyjnym topieniem marzanny.